CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Ly thủy tinh Hải Âu cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” sau đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bạn cung cấp được  chúng tôi sử dụng chúng để phục vụ nhu cầu của bạn hoặc để chúng tôi liên lạc qua các phương tiện điện thoại, email…  để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Hải Âu. Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, gửi cái yêu cầu đến trang web chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

2. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.
Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

4. Sự an toàn

Trang web này được chúng tốt sử dụng giao thức SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công. luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

5. E-mail

Địa chỉ e-mail của bạn được dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua e-mail để phản hồi hoặc tiếp nhận yêu cầu  từ bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng email đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi về điều này. Để bảo vệ bạn, Ly Hải Âu có thể tạm thời ngừng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu thấy có sự gian lận trong đó, cho đến khi chúng tôi xác nhận an toàn.

6. Đối với đối tượng là “Trẻ vị thành niên”

Hải Âu từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hoặc cho phép sử dụng.

7. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Hải Âu từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của bố/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ những trường hợp được luật pháp địa phương cho phép.

8. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các liên kết đến website khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung các thông tin để bạn tham khảo. Hải Âu sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung nào liên quan đến các trang web khác

9. Thường xuyên thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc loại bỏ nội dung hoặc tạm ngưng website mà không báo trước. Tuy vậy, nếu quy định thay đổi gây ảnh hưởng đến lợi ích của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo sự thay đổi qua email hoặc thay đổi ở trang chủ website.